torsdag 7 juni 2012

7/6

Hej ala meniskor som titar på våran blog.
Idak vi har plåkat blomer och haft engelska då leste alla etår en bok som hete kör kör. På engelska heter boken going to the beach.
Til mat idag fik alla på skolan hanburiare.